Skład
Wersja z: 2016-02-16 19:46:51. Zapisał: Robert Wyka

Minister Środowiska Zarządzeniem  z dnia 12 marca 2015 r. powołał członków Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego

- kadencja 2015 - 2020 

1.    Dr Jacek Antczak
2.    Prof. dr hab. Ryszard Bartel
3.    Mgr inż. Eugenia Bereszyńska
4.     Dr Katarzyna Bociąg
5.     Dr hab. Roman Cieśliński, prof. UG
6.     Dr hab. Wacław Florek, prof. AP
7.     Mgr Edmund Głombiewski
8.     Dr Krzysztof Gos
9.     Prof. dr hab. Tomasz Heese
10.   Dr hab. Maria Herbich
11.    Mgr Joanna Jarosik
12.    Mgr Marzenna Mazur
13.    Mgr inż. Adam Meller-Kubica
14.    Dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. SGGW
15.    Mgr inż. Paweł Pawlaczyk
16.    Dr Kazimierz Rabski
17.    Prof. dr hab. Karol Rotnicki
18.    Dr hab. Paweł Rutkowski, prof. UP
19.    Prof. dr hab. Krzysztof Skóra
20.    Arkadiusz Walach