Skład
Wersja z: 2016-02-29 16:47:19. Zapisał: Robert Wyka

Minister Środowiska Zarządzeniem z dnia 12 marca 2015 r powołał członków Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego - kadencja 2015 – 2020

 

1. Dr Jacek Antczak

2. Prof. dr hab. Ryszard Bartel

3. Mgr inż. Eugenia Bereszyńska

4. Dr Katarzyna Bociąg

5. Dr hab. prof. UG Roman Cieśliński

6. Dr hab. prof. AP Wacław Florek

7. Mgr Edmund Głombiewski

9. Prof. dr hab. Tomasz Heese

10.  Dr hab. Maria Herbichowa

11.  Mgr Joanna Jarosik

12.  Mgr Marzenna Mazur

13.  Mgr inż. Adam Meller-Kubica

14.  Dr hab. inż. prof.SGGW Tomasz Okruszko
15.  Mgr inż. Paweł Pawlaczyk

16.  Dr Kazimierz Rabski

17.  Prof. dr hab. Karol Rotnicki

18.  Dr hab. prof. UP Paweł Rutkowski

19.  Prof. dr hab. Krzysztof Skóra

20.  Arkadiusz Walach