Skład
Wersja z: 2013-01-21 10:09:13. Zapisał: Robert Wyka

Minister Środowiska Zarządzeniem Nr 96 z dnia 8 grudnia 2009 powołał członków Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego - kadencja 2009 - 2014

1.    Prof. dr hab Ryszard Bartel
2.    Dr Katarzyna Bociąg
3.    Dr Roman Cieśliński
4.    Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz
5.    Mgr inż. Jerzy Fijas
6.    Dr hab. prof. AP Wacław Florek
7.    Prof. dr hab. Maciej Gromadzki
8.    Prof. dr hab. inż. Tomasz Heese
9.    Dr hab. prof. UG Maria Herbichowa
10.    Mgr Joanna Jarosik
11.    Mgr inż. Adam Meller-Kubica
12.    Dr hab. inż. prof. SGGW Tomasz Okruszko
13.    Mgr Lidia Orłowska-Getler
14.    Mgr inż. Paweł Pawlaczyk
15.    Dr Kazimierz Rabski
16.    Prof. dr hab. Karol Rotnicki
17.    Dr inż. Paweł Rutkowski
18.    Dr hab. prof. UG Krzysztof Skóra
19.    Mgr inż. Ryszard Wenta
20.    Mgr inż. Sławomir Ziemianowicz