Skład
Wersja z: 2017-01-04 17:27:42. Zapisał: Robert Wyka

1. Dr Jacek Antczak
2. Prof. dr hab. Ryszard Bartel
3. Mgr inż. Eugenia Bereszyńska
4. Dr Katarzyna Bociąg
5. Dr hab. Roman Cieśliński, prof. UG
6. Dr hab. Wacław Florek, prof. AP
7. Mgr Edmund Głombiewski
8. Dr Krzysztof Gos
9. Prof. dr hab. inż. Tomasz Heese
10. Dr hab. Maria Herbich
11. Mgr Joanna Jarosik
12. Mgr Marzenna Mazur
13. Mgr inż. Leszek Włodarczyk
14. Prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko
15. Mgr inż. Paweł Pawlaczyk
16. Dr Kazimierz Rabski
17. Prof. dr hab. Karol Rotnicki
18. Dr hab. Paweł Rutkowski, prof. UP
19. Arkadiusz Walach