Skład
Wersja z: 2017-02-16 19:52:07. Zapisał: Robert Wyka

Minister Środowiska Zarządzeniami z dnia: 12 marca 2015 r. oraz 25 sierpnia 2016 r. powołał członków Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego - kadencja 2015-2019
1. Dr Jacek Antczak
2. Prof. dr hab. inż. Ryszard Bartel
3. Mgr inż. Eugenia Bereszyńska
4. Dr Katarzyna Bociąg
5. Dr hab. prof. UG Roman Cieśliński
6. Prof. dr hab.  Wacław Florek
7. Mgr Edmund Głombiewski
8. Prof. dr hab. inż.Tomasz Heese
9.  Dr hab. Maria Herbichowa
10.  Mgr Joanna Jarosik
11.  Mgr Marzenna Mazur
12.  Mgr inż. Leszek Włodarczyk
13.  Prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko
14.  Mgr inż. Paweł Pawlaczyk
15.  Dr Kazimierz Rabski
16.  Prof. dr hab. Karol Rotnicki
17.  Dr hab. prof. UP Paweł Rutkowski
18.  Arkadiusz Walach