Skład
Wersja z: 2017-02-17 17:52:51. Zapisał: Robert Wyka

Minister Środowiska Zarządzeniami z dnia: 12 marca 2015 r. oraz 25 sierpnia 2016 r. powołał członków Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego - kadencja 2015-2019

1.Dr Jacek Antczak,
2. Prof. dr hab. Ryszard Bartel,
3. Mgr inż. Eugenia Bereszyńska,
4. Dr Katarzyna Bociąg,
5. Dr hab. prof. UG Roman Cieśliński,
6. Prof. dr hab.  AP Wacław Florek,
7. Mgr Edmund Głombiewski,
8. Prof. dr hab. Tomasz Heese,
9.  Dr hab. Maria Herbichowa,
10.  Mgr Joanna Jarosik,
11.  Mgr Marzenna Mazur,
12.  Mgr inż. Leszek Włodarczyk,
13.  Prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko,
14.  Mgr inż. Paweł Pawlaczyk,
15.  Dr Kazimierz Rabski,
16.  Prof. dr hab. Karol Rotnicki,
17.  Dr hab. prof. UP Paweł Rutkowski,
18.  Arkadiusz Walach