Skład
Wersja z: 2020-08-21 21:37:33. Zapisał: Robert Wyka

Rada Naukowa Parku

Minister Środowiska zarządzeniem z dnia 10 sierpnia 2020 r. powołał członków Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego – kadencja 2020-2025

1  dr Jacek Antczak

2  dr Katarzyna Bociąg

3  dr hab. Roman Cieśliński

4  dr hab. inż. Piotr Dębowski

5  prof. dr hab. WacławFlorek

6  dr Krzysztof Gos

7  prof. dr hab. inż. Tomasz Heese

8  dr Ireneusz  Izydorek

9  mgr Joanna Jarosik

10  mgr  Marzenna Mazur

11  prof. dr hab. inż. ToamszOkruszko

12  mgr Radosław Opioła

13  mgr inż. Paweł Pawlaczyk

14  dr Kazimierz Rabski

15  dr hab. Joanna Rotnicka

16  dr hab. inż. Paweł Rutkowski

17  mgr Barbara Utracka-Minko

18  Arkadiusz Walach

19  mgr inż. Leszek Włodarczyk