ochrona danych osobowych
Wersja z: 2016-01-19 13:16:11. Zapisał: Robert Wyka

Administratorem danych osobowych jest dyrektor parku narodowego mgr inż. Katarzyna Woźniak

Administratorem bezpieczeństwa informacji jest komendant Straży Parku mgr Andrzej Rykaczewski

Rejestr zbiorów danych osobowych

 

Osoba prowadząca: Andrzej Rykaczewski - Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Numer telefonu: 59 8489110

Podstawa prowadzenia: art. 36a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych( j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 2135)

Sposób udostępniania: dane z rejestru podlegają udostępnieniu zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 .05.2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz. U. poz. 719)