ochrona danych osobowych
Wersja z: 2018-06-05 19:26:46. Zapisał: Robert Wyka

Na podstawie art. 24 ust. 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych                         (j. t. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 ze zm.) informuję, że administratorem danych osobowych jest    Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego z siedzibąw Smołdzinie ul. Bohaterów Warszawy 1A.

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych          i statutowych, które będą przekazywane upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych w oparciu o art. 32 ustawy.

 

Na podstawie art. 36a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych    ( j. t. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 ze zm.) informuję, że prowadzony jest jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Słowińskim Parku Narodowym.

Prowadzącym rejestr jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji mgr Andrzej Rykaczewski.

Dane z rejestru podlegają udostępnieniu zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11.05.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz. U. 2015 r., poz. 719)

Rejestr dostępny tu: Rejestr zbiorów danych osobowych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Słowińskim Parku Narodowym możliwy jest pod numerem telefonu 59 8489110 lub pod adresem e-mail: iod@slowinskipn.pl