Załatwianie spraw
Wersja z: 2013-10-19 16:26:45. Zapisał: Robert Wyka

W odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji państwowej, pracownicy Parku są zobowiązani do stosowania zasad określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. jedn. Dz. U. 2000 Nr 98 poz. 1071).


Wszelką korespondencję należy kierować na adres: Słowiński Park Narodowy, ul Boh. Warszawy 1a, 76-214 Smołdzino. Pisma można także składać osobiście w sekretariacie parku, przesyłać faksem (+48 059 8117509) lub e-mailem:   sekretariat@slowinskipn.pl.

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w godzinach pracy parku tj. od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 15.30.