Przyjęcia interesantów
Wersja z: 2017-01-10 17:21:11. Zapisał: Robert Wyka

Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego przyjmuje interesantów (w tym w sprawach skarg i wniosków) we wtorki w godzinach 10.00 – 14.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania pod nr telefonu 59 8117 204 lub e-mailowo: sekretariat@slowinskipn.pl